Zapytanie ofertowe

29 lipca 2019

W związku z realizacją projektu Promocja zagraniczna usługi tworzenia zaawansowanych aplikacji holograficznych, w Programie promocji branży IT/ICT, współfinansowanym ze środków europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, AR DESIGN SP.Z.O.O. zaprasza do składania ofert na usługę wykonania profesjonalnego filmu promocyjnego. Link do zapytania ofertowego znajduje się poniżej.

https://v2.luminpdf.com/viewer/5d403edbb136920013a3f7d6